Taalproeverij, gezond & plezierig ouder worden

“Had ik het maar eerder gedaan, die taallessen, dat had mij veel hoofdpijn bespaard”, aldus een 69-jarige vrouw. Ze moest opeens, zonder kennis van het openbaar vervoer,  haar man gaan bezoeken in het ziekenhuis aan de andere kant van de stad. Nu is ze een ware taal-ambassadrice. 

In Rotterdam heeft 1 op de 6 inwoners problemen met lezen en schrijven. In de groep laaggeletterde vormen ouderen en migrantenouderen de grootste groep. Nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, kan de laaggeletterdheid grote gevolgen hebben voor het sociale leven. Het kan zelfs sociaal isolement veroorzaken. 

Met het project ‘Taalproeverij, over gezond & plezierig ouder worden’ wil Pluspunt ouderen, met name die met een migrantenachtergrond, stimuleren om de taalvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten. Dit willen we vormgeven door  gevarieerde activiteiten, gericht op de dagelijkse leefwereld van ouderen met gezondheid als centraal thema, aan te bieden. De taal is daarbij niet het doel maar staat in dit project in verbinding met hoe je gezond en plezierig oud kunt worden.

Hieronder vindt u een filmpje over het project.

In het project wordt een groep van 12 tot 15 laaggeletterde oudere migranten, met behulp van taalvrijwilligers, op een speelse wijze taalvaardiger. Tijdens de eerste bijeenkomst voor de laaggeletterde senioren wordt er kennis met elkaar gemaakt en zullen zij aan de hand van reminiscentie vragen hun levenslijnen uitbeelden, bijvoorbeeld met symbolen. Daardoor wordt zichtbaar wat voor onderwijs achtergrond en werkervaring de deelnemers hebben. Na de kennismakingsbijeenkomst worden de ouderen gekoppeld aan een taalvrijwilliger. 

De senioren en taalvrijwilligers komen gedurende 16 weken twee keer per week gedurende 2 1/2 uur bij elkaar. Naast een centrale themabijeenkomst van één keer per week, is er ook een wekelijkse duo-bijeenkomst met de taalcoach-vrijwilliger, die twee deelnemers coacht. De taalcoach-vrijwilliger gaat dan specifieker in op het thema en oefent  spreek- en leesvaardigheden op een praktische, aansprekende manier.   

De centrale bijeenkomsten worden vorm gegeven door verschillende thema’s: gezonde voeding, beweging, gezondheidszorg, zelfstandig reizen, sociale contacten, administratie en participatie. Voor elk thema zijn  twee centrale bijeenkomsten gepland. Een thema duurt twee weken. Het is gericht op een korte kennismaking en biedt mogelijkheden om er later in een ander verband op door te gaan. 

Train-de-trainer project Taalproeverij 

Met het train-de-trainer project Taalproeverij wil Pluspunt 55-plussers met een migrantenachtergrond als trainers handvatten aanbieden om 65-plussers met een migrantenachtergrond te stimuleren om de taalvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten. In train-de-trainer worden 55-plussers opgeleid en getraind zodat zij zelfstandig Taalproeverijen kunnen geven.

In de train-de-trainers project komen de thema’s van de Taalproeverijen aan bod, zoals gezonde voeding en zelfstandig reizen. Daarnaast krijgen de trainers in spe de basistraining van Stichting Lezen & Schrijven waarna duo’s gevormd worden, die samen een groepje van vier/vijf laaggeletterde ouderen in een Taalproeverij gaan begeleiden. 
 

Informatie: Pascalle van Leerdam