Seniorenateliers

Door het wegvallen van diverse welzijnsorganisaties, -professionals en accommodaties is er ruimte gekomen voor nieuwe voorzieningen voor senioren die gerund worden door senioren zelf. We nomen dit Seniorenateliers. De Seniorenateliers staan niet op zich, maar sluiten aan bij bestaande lokale initiatieven.

De Seniorenateliers vinden een plek in bestaande voorzieningen als scholen, gezondheidscentra, speeltuinen, Huizen van de Wijk of leegstaande winkelpandenpanden.

In een Seniorenatelier kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden, van ontmoetings- en informatiebijeenkomsten tot klaverjassen, breien en gezamenlijk koken. De kern is dat de senioren het zelf organiseren en dat ze dit doen voor andere senioren.

Heeft u ideeën voor het starten van een Seniorenatelier? Neem dan contact met ons op.

Informatie: Pascalle van Kralingen


Seniorenatelier Noordplein


Seniorenatelier Abrassa