Publicaties

- Ons Jaarverslag 2022 vindt u hier.

- Ons Jaarverslag 2021 vindt u hier.

- Ons Jaarverslag 2020 vindt u hier.

- Voor het project Bestrijding van discriminatie van ouderen stelden we een rapport (2013) samen. Klik hier voor de pdf.

- Voor het project Kracht van Generaties is een adviesrapport (2012) opgesteld. Klik hier voor de pdf. 

Methodebeschrijving Het verhaal van je leven

In het project het verhaal van je leven schrijven vrijwilligers levensboeken voor odueren migranten.
Voor organisaties die ook een dergelijk project willen opzetten hebben we onze methode op papier gezet.
Klik hier voor de pdf.
Uitgave: Pluspunt 2020

Methodiekbeschrijving Ik + Jij = Wij
Senioren willen zich blijven ontwikkelen en hebben vaak de voorkeur voor activiteiten in de eigen wijk. Tegelijkertijd vinden jongere wijkbewoners het moeilijk hun weg te vinden in een nieuwe buurt. Met het project Ik + Jij = Wij brengt Pluspunt verschillende generaties met elkaar in contact door senioren als vrijwilliger te betrekken bij basisscholen en de kinderopvang. In deze methodiekbeschrijving kun u lezen over onze aanpak.
Klik hier voor de pdf.
Uitgave: Pluspunt 2014

Methodiekbeschrijving Samen leven, samen zorgen
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt zelfredzaamheid centraal. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen zichzelf daadwerkelijk kunnen redden? In Samen leven, samen zorgen maken senioren kennis met de voorzieningen in de wijk en met andere senioren. Tegelijkertijd worden ze gestimuleerd stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze methodiekbeschrijving biedt andere organisaties een handvat om ook dergelijke projecten op te zetten.
Klik hier voor de pdf.
Uitgave: Pluspunt 2012

Methodiekbeschrijving Voorlichting over dementie voor Turkse en Marokkaanse ouderen 
Turkse en Marokkaanse ouderen weten vaak weinig over dementie en er ligt een groot taboe op het onderwerp. Daarom is voorlichting in de eigen taal een belangrijke voorwaarde bij een gevoelig onderwerp als dit. 
In dit boekje wordt de methodiek van het succesvolle project van Pluspunt beschreven. Op de bijbehorende cd staan voorlichtingsfilms.
Uitgave: Pluspunt 2011

Methodiekbeschrijving Ontmoet en doe goed
Het project Ontmoet en doe goed van het PBR en Pluspunt heeft meer dan tachtig allochtone Rotterdamse vrouwen kennis laten maken  met het doen van vrijwilligerswerk in een zorginstelling.
In deze methodiekbeschrijving vindt u informatie over de opzet en interviews met deelnemers en andere betrokkenen.
Uitgave: PBR, Pluspunt 2009

Methodiekbeschrijving Ongekend Talent
Met het project Ongekend Talent wil Pluspunt ouderen ondersteunen hun talenten in kaart te brengen en hen stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden. De cursus Ongekend Talent is zo opgezet dat hij geschikt is voor verschillende ouderengroepen, ook voor oudere migranten. Daarnaast wil Ongekend Talent organisaties prikkelen de talenten van ouderen meer in te zetten.
De methodiek van Ongekend Talent opgenomen in de databank van het programma ‘Effectieve sociale interventies’ van Movisie. Klik hier. De methodebeschrijving is hier te downloaden als pdf.
We stelden zelf ook een methodiekbeschrijving samen. Klik hier voor de pdf ervan. 
Uitgave: Pluspunt 2009

Factsheet Verwachtingen en wensen van senioren in Rotterdam
In het voorjaar van 2008 voerden 127 tweedejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam in opdracht van Pluspunt een onderzoek uit onder ouderen in de Rotterdamse deelgemeenten. Aan welke activiteiten hebben ze behoefte? Wat hebben ze nodig om actief te worden ent e blijven? Welke belemmeringen komen ze tegen? 
De resultaten zijn verwerkt in een factsheet. Klik hier voor de pdf.
Uitgave: Pluspunt 2008

Methodiekbeschrijving Ontdek Elkaars Wereld
Ontdek Elkaars Wereld brengt duurzame ontmoetingen tot stand tussen ouderen uit verschillende culturen. Het project bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij ouderen op gestructureerde wijze kennis maken met elkaars leefwereld, en drie bijeenkomsten die naar eigen behoefte kunnen worden ingevuld.
In dit boek staat de opzet van het project beschreven en het geeft handige achtergrondinformatie.
Uitgave: Pluspunt 2008

Methodiekbeschrijving Verhalend Verleden
In dit boek wordt beschreven hoe het reminiscentieproject Verhalend Verleden is uitgevoerd in Rotterdam en Spijkenisse. Groepen ouderen van verschillende herkomst leerden elkaar kennen door herinneringen uit te wisselen. In het boek vindt u verhalen van begeleiders en deelnemers en tal van praktische tips. Bij het boek hoort een inspirerende dvd. Het boek is gericht op organisaties die ook een dergelijk reminiscentieproject op willen zetten.
Uitgave: Pluspunt 2006

Mekân Ontmoetingsruimten
Mekân Ontmoetingsruimten is een methode om Turkse en Marokkaanse ouderen te bereiken. In dit boek zijn de ervaringen beschreven die in Rotterdam zijn opgedaan. Het boek is gericht op organisaties die ook een dergelijk ontmoetingsproject op willen zetten.
Uitgave: CMO-Stimulans en Pluspunt 2006 

Liefde op Leeftijd
De vier winnende gedichten van de gedichten schrijfwedstrijd Liefde op Leeftijd zijn uitgegeven als ansichtkaart. 
Uitgave: Pluspunt 2004

Cursus Contacten en vriendschappen voor ouderen
Deze uitgave bevat de hele cursus. Elke les is uitgeschreven en in de bijlage vindt u inspirerende oefeningen en suggesties voor verder lezen. Deze uitgave is gericht op organisaties die zelf de cursus willen aanbieden.
Uitgave: Pluspunt 2003