Ongekend Talent

Met het project Ongekend Talent wil Pluspunt de eigen mogelijkheden en competenties van jonge senioren en van senioren met diverse etnische achtergronden in kaart brengen en hen stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden. Dat kan bij de diverse instellingen/organisaties op uiteenlopende wijze. Daarnaast willen we met het project organisaties prikkelen de competenties van allochtone en autochtone senioren meer in te zetten. Tot slot willen we met het project het beeld doorbreken dat senioren alleen maar inzetbaar zijn als vrijwilliger bij andere ouderen of bij organisaties gericht op ouderen. De senioren die meedoen aan Ongekend Talent worden begeleid door senioren die een speciale training hebben gevolgd.

In 2011 is een landelijke presentatie geweest bij Movisie, het landelijke kennisinstituut voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Naar aanleiding hiervan is de methodiek van Ongekend Talent opgenomen in de databank van het programma ‘Effectieve sociale interventies’ van Movisie. U vindt het hier.

De methodebeschrijving Ongekend Talent is hier te downloaden als pdf.  

Jaarverslag 2014
U kunt hier het jaarverslag van Ongekend Talent van 2014 downloaden als pdf.


Trainers van Ongekend Talent

Expertmeeting De Kracht van Zilveren Kracht, deel II
Op dinsdag 7 december 2010 organiseerde Pluspunt een expertmeeting over het thema Van Babyboom naar WMO-generatie. Emeritus hoogleraar Kees Knipscheer hield een lezing met als titel ‘De uitdaging van de tweede adolescentie’. Voor 55-plussers ligt er een tweede carrière in het verschiet die flexibel kan worden ingevuld. Ze kunnen als zelfstandige of in dienstverband werken, met gevarieerde beloningssystemen of ze kunnen vrijwilligerswerk gaan doen. Ricardo Balkhoven vertelde over het leefbaarheidproject en actieve vrijwilligers in Noord. Hierbij kwamen de zilveren krachten in woonservicegebieden naar voren, zoals Proeftuin Provenierswijk. Willemien Ruygrok, werkzaam bij Adviesbureau Europa, wist in de plenaire workshop met een leeftijdbewust ervaringsspel de deelnemers te stimuleren zich in te leven in de doelgroep senioren en na te denken over de mogelijkheden van deze groep.

Project Ongekend Talent wint de Tom Sebastiaan Gansprijs
In oktober 2010 kreeg Pluspunt voor het project Ongekend Talent de Tom Sebastiaan Gansprijs toegekend door het Oranje Fonds. Deze prijs is een erkenning voor al het harde werken in de afgelopen jaren. Uit het jury rapport: “Ongekend Talent is één van de weinige projecten die met veel succes allochtone ouderen bereikt. Dit succes is vooral te danken aan de methode om ambassadeurs/sleutelfiguren in te zetten bij de werving van migranten. Daarnaast betreft het hier een zeer goed overdraagbare, goed uitgewerkte, methodiek. Ongekend Talent activeert senioren door hun eigen krachten en talenten te ontdekken en in te zetten voor de maatschappij. Pluspunt zet actief in op het overdragen van kennis.”

Expertmeeting 'De Kracht van Zilveren Kracht'
Op 2 maart 2010 organiseerde Pluspunt voor organisaties die met vrijwilligers werken een expertmeeting over de motieven van de nieuwe generatie ouderen om vrijwilligerswerk te doen. Jan Willem van de Maat van Movisie hield een inleiding over de resultaten van de studie 'Zin in meedoen' van Movisie. Klik hier voor meer informatie.

Presentatie methodiek Ongekend Talent
Op 25 maart 2009 presenteerde Pluspunt de methodiekbeschrijving van Ongekend Talent in Theater 't Kapelletje. Klik hier voor de pdf  van de methodiekbeschrijving.

Ongekend Talent is opgezet in het kader van het project Actief Ouder Worden van het Oranje Fonds. Andere financiers zijn de stichting Sluyterman Van Loo, stichting Tot Steun van Tolkenwerk in Zuid-Holland en Solidarodam.

Informatie: Pluspunt


De AOW-werkgroep Zilveren Caribische Kracht volgde de cursus Ongekend Talent


Deelneemsters brengen hun persoonlijke kwaliteiten in kaart.