Bestrijding van discriminatie van ouderen

Pluspunt en RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie zetten zich in voor discriminatiebestrijding van ouderen. Op basis van elkaars kennis en kunde ontwikkelen zij een programma dat zich richt op het verhelpen van vormen van discriminatie, vooroordelen en stereotypering waar ouderen last van hebben.

Workshop bestrijding ongelijke behandeling van ouderen
U kunt bij ons terecht voor workshops Bestrijding ongelijke behandeling van ouderen. De workshops worden gegeven door 55-plussers die hiervoor een training hebben gevolgd en die gebruik maken van verschillende theatertechnieken. De deelnemers leren weerbaar te worden tegen ongelijke behandeling, uitsluiting en leeftijdsdiscriminatie. Dankzij de theatertechnieken wordt leeftijdsdiscriminatie tastbaar en gemakkelijker bespreekbaar.

Heeft u een groep van tien personen of meer? Dan kan ook uw groep de workshop volgen. De workshop duurt twee uur en wordt begeleid door twee vrijwilligers. De kosten zijn € 50,- per workshop.

Informatie: Pluspunt

Geschiedenis project

2012 was het Europese jaar van Active Ageing and Solidarity between Generations. Ageisme is discriminatie op grond van leeftijd. Dit jaar hebben wij de grootste groep 65-plussers vanwege de geboortegolf in 1946 en 1947. Er zijn diverse economische en maatschappelijke ontwikkelingen gaande waardoor solidariteit sneller in het gedrang kan komen. Dit project is dan ook van groot belang.

In juni 2012 zijn wij gestart met het project Bestrijding van discriminatie van ouderen. In dit project werken we met een klankbordgroep waarin senioren en mensen die werkzaam zijn met senioren hun persoonlijke ervaringen delen wat betreft leeftijdsdiscriminatie. Ook hebben we door middel van een enquête en interviews gegevens verzameld.

Hier vindt u een actueel overzicht van de literatuur over het onderwerp leeftijdsdiscriminatie plus de resultaten van het onderzoek.

In oktober 2012 organiseerden we een expertmeeting over het onderwerp. Hier vindt het verslag van de expertmeeting. Aan de hand van de uitkomsten van de expertmeeting hebben we een methodiek ontwikkeld om discriminatie van ouderen tegen te gaan.

Brief aan ondernemers
Op 1 oktober 2013 ondertekende wethouder Korrie Louwes namens de gemeente een brief waarin ondernemers in Rotterdam worden gewezen op wettelijke bepalingen omtrent leeftijdsdiscriminatie.  
De brief vindt u hier.

 


Wethouder Louwes overhandigt de brief aan dhr. Boer van uitzendbureau 65-plus