Taalproeverij, gezond & plezierig ouder worden

“Had ik het maar eerder gedaan, die taallessen, dat had mij veel hoofdpijn bespaard”, aldus een 69-jarige vrouw. Ze moest opeens, zonder kennis van het openbaar vervoer, haar man gaan bezoeken in het ziekenhuis aan de andere kant van de stad. Nu is ze een ware taal-ambassadrice. 

In Rotterdam heeft 1 op de 6 inwoners problemen met lezen en schrijven. In de groep laaggeletterde vormen ouderen en migrantenouderen de grootste groep. Nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen, kan de laaggeletterdheid grote gevolgen hebben voor het sociale leven. Het kan zelfs sociaal isolement veroorzaken. 

Met het project ‘Taalproeverij, over gezond & plezierig ouder worden’ wil Pluspunt ouderen, met name die met een migrantenachtergrond, stimuleren om de taalvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten. Dit willen we vormgeven door  gevarieerde activiteiten, gericht op de dagelijkse leefwereld van ouderen met gezondheid als centraal thema, aan te bieden. De taal is daarbij niet het doel maar staat in dit project in verbinding met hoe je gezond en plezierig oud kunt worden.

Hieronder vindt u een filmpje over het project.

Train-de-trainer project Taalproeverij 

Met het train-de-trainer project Taalproeverij wil Pluspunt 55-plussers met een migrantenachtergrond als trainers handvatten aanbieden om 65-plussers met een migrantenachtergrond te stimuleren om de taalvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten. In train-de-trainer worden 55-plussers opgeleid en getraind zodat zij zelfstandig Taalproeverijen kunnen geven.

In de train-de-trainers project komen de thema’s van de Taalproeverijen aan bod, zoals gezonde voeding en zelfstandig reizen. Daarnaast krijgen de trainers in spe de basistraining van Stichting Lezen & Schrijven waarna duo’s gevormd worden, die samen een groepje van vier/vijf laaggeletterde ouderen in een Taalproeverij gaan begeleiden. 

Informatie: Pluspunt