Sociaal kapitaal voor allemaal

Sociaal kapitaal voor allemaal creëert verbindingen tussen hoger opgeleide senioren en migrantenvrouwen met weinig hulpbronnen. Ook zet het project in op talentontwikkeling, participatie en het vergroten van het sociaal kapitaal. Empowerment van migrantenvrouwen bevordert hun zelfredzaamheid en zet hen in hun kracht om hun talenten en vaardigheden te benutten voor de stad.
Dankzij Sociaal kapitaal voor allemaal worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor migrantenvrouwen in de vorm van sociale netwerken, sociale mobiliteit, emancipatie en zelfredzaamheid.

Tijdens Sociaal kapitaal voor allemaal stellen de migrantenvrouwen een persoonlijk ontwikkelplan op. Hoe zelfredzaam zijn ze en wat willen ze bereiken? De hoger opgeleide senioren krijgen van Pluspunt een korte training in hoe je coaching en ondersteuning kan bieden. Hierna worden de migrantenvrouwen in duo’s gekoppeld aan een senior. De duo’s komen gedurende twee maanden acht keer bij elkaar waarin steeds een korte presentatie van een senior of gast gekoppeld is en een moment voor coaching/begeleiding van de migrantenvrouwen. Het project wordt afgesloten met een presentatie van de migrantenvrouwen over hun persoonlijk ontwikkelplan.

Informatie: Pascalle van Kralingen