Check In

Ouderen vinden jongeren vaak lastig en vervelend, andersom geldt hetzelfde. Als er culturele verschillen zijn, worden deze negatieve gevoelens soms nog sterker. Om deze negatieve beeldvorming rondom etnische afkomst en leeftijd tegen te gaan, heeft Pluspunt het project Check In ontwikkeld. 
Het project is inmiddels afgerond de bus staat nu te koop.

 

Resultaten
Verschillende scholen hebben deelgenomen aan Check In. Klik hier voor de resultaten.

De Check In bus
De Check In bus is een stadsbus die is omgebouwd tot bioscoop en tentoonstellingsruimte. Hierin worden filmpjes vertoond waarin we kennismaken met vier ouderen die zijn geboren in een niet Westers land maar die al geruime tijd in Nederland wonen. Deze ‘nieuwe Nederlanders’ praten met een jonge bloedverwant over vroeger (cultureel erfgoed) en nu (integratie).
De filmpjes vormden een inspiratiebron voor vier professionele kunstenaars die vanuit hun eigen vakgebied hierop hebben gereageerd met een toegankelijk kunstwerk. De kunstwerken worden in de bus tentoongesteld. Voor het onderwijs is een lespakket samengesteld.
De bus wordt geparkeerd op schoolpleinen en bij zorgcentra. De jongeren en ouderen bekijken de filmpjes en de expositie. De scholieren worden gekoppeld aan een oudere uit een andere cultuur en interviewen hem of haar. Ze werken de interviews uit in artikelen, foto’s, collages, gedichten. Van wat ze hebben geleerd tijdens het project maken ze een kleine expositie in een verhuisdoos. Van de verhuisdozen wordt een tentoonstelling ingericht door jong en oud samen, zodat de resultaten zichtbaar zijn voor een breed publiek.
Check In is gericht op de bovenbouw van het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Hieronder een fragment uit de Check In-film.

Het project sluit aan bij:

  • de Mens- en maatschappijvakken en CKV van het vo
  • het programma Burgerschap en sociale cohesie van brede scholen
  • Leren, loopbaan en burgerschap in het mbo


Klik hier voor de pdf van de folder. U kunt de folder ook aanvragen bij Pluspunt.


Foto: Vmbo-leerlingen interviewen een inwoonster van Huize Raffy in Breda (foto: MeRy)

Samenwerking
Check In wordt vanaf februari 2009 uitgevoerd in Breda en Rotterdam.
Pluspunt werkt in Breda samen met stichting Vertizontaal Breda, stichting Bejaarden Huisvesting Breda op Humanistische Grondslag, zorgcentrum De IJpelaar, Huize Raffy (zorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen), NBKS (Noord Brabantse Kunst Stichting) en Palet (steunpunt voor multiculturele ontwikkeling Noord-Brabant, afdeling onderwijs en cultuureducatie).
In Rotterdam met de SKVR (stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, educatie voortgezet onderwijs), stichting Humanitas Rotterdam (Zorg en Dienstencentrum voor ouderen, regio Rijnmond), dienst Sport en Recreatie Rotterdam, multicultureel zorgcentrum De Leeuwenhoek, Centrum voor Beeldende Kunst en Kosmopolis Rotterdam, huis voor de interculturele dialoog.

Check In werd mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning of bijdragen in natura van: Accu Breda, Bollen en van Dillen Architecten, dienst JOS van de gemeente Rotterdam, Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, Kosmopolis Rotterdam, movedmedia, Palet adviseurs diversiteit, Pluspunt, Prins Bernhard Cultuurfonds, Singelveste Allee Wonen, Sint Laurensfonds, Skanfonds, SNS Reaal Fonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland, Stichting tot Steun van Tolkenwerk in Zuid-Holland, Talboom kunststofverwerking, VSB fonds en Woningverlichting.nl. In 2011 werd Check In medegefinancierd door Sint Laurensfonds, Stichting Boschuyven, Dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam en Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Klik hier voor het artikel dat in december 2007 verscheen in BN De Stem.

Informatie: Pluspunt

Studenten van Zadkine mbo helpende zorg in gesprek met senioren van het COC, januari 2010. Bekijk hier het fotoalbum.

Senioren van Stichting Welzijn Ouderen maken de verwerkingsopdracht, september 2009. Bekijk hier het fotoalbum.

Check In bus op het CKV festival in Breda. Bekijk hier het fotoalbum.

 


.