Archief 

 •  
 • Check In

  Senioren en jongeren met verschillende culturele achtergronden ontmoetten elkaar en werkten samen in een cultuurbus die door Breda en Rotterdam trok.
  Lees meer
 • Cursus Contacten en Vriendschappen

  In de cursus Contacten en Vriendschappen leerden de deelnemers hoe ze nieuwe contacten kunnen leggen en bestaande verdiepen.
  Lees meer
 • Deel je Leven

  Vrijwilligers maakten levensboeken voor senioren aan de hand van foto's en herinneringen.
  Lees meer
 • De Kracht van Generaties

  Rotterdamse jongeren en ouderen hebben de stad veel te bieden. LOKAAL en Pluspunt sloegen de handen ineen om de talenten van de verschillende generaties te benutten.
  Lees meer
 • Dementie voorlichtingsproject voor Turkse en Marokkaanse ouderen

  Turkse en Marokkaanse ouderen kregen voorlichting in eigen taal over dementie en de mogelijkheden die er zijn om hulp in te roepen. 
  Lees meer
 • Glans aan je leven!

  Inspirerende workshops voor een positieve kijk op het leven.
  Lees meer
 • Ik+Jij=Wij

  Ouderen zetten hun talenten en kwaliteiten in voor scholen en de kinderopvang in de wijk. 
  Lees meer
 • Inspirerend Toekomstbeeld

  De cursus Inspirerend Toekomstbeeld was bestemd voor 55-plussers die hun derde levensfase op een zinvolle manier in wilden vullen.
  Lees meer
 • Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan

  In opdracht van Timmerhuis Woonservicegebied voerde Pluspunt samen met Humanitas-Bergweg en Prefuru de pilot Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan uit. 
  Lees meer 
 • Ontdek Elkaars Wereld

  Senioren uit verschillende culturen maakten kennis met elkaars leefwereld. 
  Lees meer  
 • Ouderen Maken Geschiedenis

  Een project waarin ouderen werden gestimuleerd aan kunstbeoefening te doen. 
  Lees meer  
 • Ouderenmishandeling, voorlichting

  Ouderenmishandeling komt vaker voor dan u denkt. Hoe herken je het?
  Lees meer

 • Rotterdamse Pracht

  In het project Rotterdamse Pracht deelden autochtone en allochtone senioren herinneringen aan de stad Rotterdam om zo contacten te versterken.
  Lees meer
 • Ruimte voor Verschillen

  Rotterdamse ouderengroepen ontdekten de diversiteit van de stad.
  Lees meer

 • Samen leven, samen zorgen/OpStapDagen

  Samen leven, samen zorgen informeerde Rotterdamse ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers over de mogelijkheden in de nieuwe regelgeving omtrent wonen, zorg en welzijn. 
  Lees meer

  Sociaal kapitaal voor allemaal

  Sociaal kapitaal voor allemaal creëerde verbindingen tussen hoger opgeleide senioren en migrantenvrouwen met weinig hulpbronnen.
  Lees meer 

 • Stedelijk Overleg Seniorenraden en Ouderenplatforms

  Pluspunt ondersteunde Seniorenraden en Ouderenplatforms in de Rotterdamse gebieden.
  Lees meer

  Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers

  In 2013 richtte Pluspunt de Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers op. De Theaterwerkplaats is sinds 2016 een zelfstandige stichting en heet nu Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten. De website vindt u hier.
 • Themabijeenkomsten en werkconferenties

  De themabijeenkomsten en werkconferenties gingen over actuele onderwerpen.
  Lees meer 
 • Turks Huisbezoekproject

  In verschillende deelgemeenten bezochten Turkse vrijwilligers Turkse ouderen om isolement tegen te gaan.
  Lees meer
 • Verhalend Verleden

  Door herinneringen uit te wisselen, leerden senioren uit verschillende culturen elkaar kennen. 
  Lees meer
 • WAVE

  Met het spel WAVE leerden senioren uit verschillende culturen elkaar op speelse wijze kennen.
  Lees meer
 • WMO-theatershow

  De WMO-theatershow daagde senioren uit na te denken over welke mogelijkheden de WMO hen biedt. 
  Lees meer

 


Check In


Ruimte voor Verschillen


Deel je Leven


De Kracht van Generaties


De Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers


De WMO Theatershow