Anders Ouder Worden (AOW)

Senioren organiseren informatiebijeenkomsten in de eigen wijk voor andere senioren. Deze formule 'voor en door senioren' is in Rotterdam al meer dan veertig jaar een succes.

Wat is een AOW-werkgroep?
Iedere AOW-werkgroep bestaat uit zelfstandige vrijwilligers, eventueel ondersteund door een wijkberoepskracht. De werkgroepen bepalen zelf de thema's en regelen deskundige inleiders of gespreksleiding. Het gaat over thema's die voor senioren van belang zijn, bijvoorbeeld de WMO en het voorkomen van eenzaamheid.

Wat doet Pluspunt voor AOW?
Pluspunt ondersteunt de werkgroepleden. Op stedelijk niveau komen de werkgroepleden eens in de zes weken bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en voor deskundigheidsbevordering.

Lees hier het jaarverslag 2021 van AOW.

Informatie: Pluspunt


Het Stedelijk Platform

Het Stedelijk Platform

Bezoek aan Comfortwoning Overschie

Zomeruitje 2019