Lopende projecten

 • Anders Ouder Worden

  In Rotterdam zijn meer dan twintig Anders Ouder Worden-werkgroepen actief die informatiebijeenkomsten organiseren over actuele thema's.
  Lees meer

 • Bestrijding discriminatie van ouderen

  Ouderen hebben nog steeds veel last van discriminatie, vooroordelen en stereotypering. Om dit te bestrijden heeft Pluspunt samen met RADAR een programma ontwikkeld.
  Lees meer

 • Nioren

  Junioren en senioren werken samen in de wijk op basis van gedeelde interesses.
  Lees meer 
 • Ongekend Talent

  Met Ongekend Talent stimuleert Pluspunt jonge senioren de eigen mogelijkheden en competenties te ontdekken en in te zetten.
  Lees meer 
 • Roze Ouderen

  In de fototentoonstelling Verlangens laten negen Rotterdamse roze ouderen zich zien.
  Lees meer
 • Seniorenateliers

  Seniorenateliers zijn plekken waar oudere wijkbewoners activiteiten organiseren voor andere buurtbewoners.
  Lees meer 
 • Taalproeverij

  Taalvrijwilligers stimuleren oudere migranten hun taalvaardigheid te vergroten met als doel gezond en plezierig ouder worden.
  Lees meer
 • Verhaal van je Leven

  Vrijwilligers maken levensboeken voor oudere migranten.
  Lees meer
 • Verhalenderwijs

  Verhalenderwijs is een vertelproject dat bestaat uit senioren met verschillende culturele achtergronden.
  Lees meer 


Nioren


Roze Ouderen


Ongekend Talent


Verhalenderwijs