Medewerkers en bestuur

Directeur
Heili Bassa

Medewerkers
Willy Hilverda  - communicatie, projectleider Het verhaal van je leven

Secretariaat 
Audrey de Zanger - ook projectassistent Verhalenderwijs en Bestrijding Ouderenmishandeling
Lia Henderson

Bestuur 
Freddy May, voorzitter
Peter Dohmen, penningmeester
Agnes Vaillant, secretaris