Heili Bassa (1956) is ruim tien jaar directeur van Pluspunt. Onder haar leiding is Pluspunt een projectorganisatie geworden die zich richt op ontwikkelingsmogelijkheden voor senioren.

In het werk staat voor haar het uitgaan van de ‘zilveren kracht’ van senioren centraal. Wat kunnen senioren, wat zijn hun talenten en mogelijkheden, wat willen zij en hoe kan dat vorm krijgen?

Heili Bassa studeerde maatschappelijk werk en emancipatorisch vormingswerk aan de Sociale Academie De Horst te Driebergen en heeft later de VO richting Organisatie Beleid en Management aan de IVABO te Amsterdam gevolgd.

Ze was directeur van de PJN, een landelijke jongerenorganisatie, en heeft jarenlang management en directiefuncties in het vrouwenwerk gedaan. Zo was ze onder meer directeur bij Vrouw en Werk in Noord-Holland, regio Gooi en Vechtstreek en coördinator bij de Noord-Hollandse Vrouwenraad.

Daarnaast maakte ze in opdracht film en videoproducties over sociaal maatschappelijke onderwerpen voor RVU en diverse organisaties. Ze was daarvoor jarenlang werkzaam bij de Kritiese Filmers.

Email