Conferentie SenioRen samen sterk, innovaties in wederkerigheid

Ruilbeurzen, delen, vrijwilligersinzet, burenhulp, zelforganisaties, participatiesamenleving. Momenteel zijn er tal van burgerinitiatieven die gebaseerd zijn op het zelf doen en op wederkerigheid.
Op 7 november 2013 organiseerde SenioR de conferentie ‘SenioRen samen sterk, innovaties in wederkerigheid’ over dergelijke initiatieven die de zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen vergroten.

Tijdens de conferentie werd ingegaan op woonservicegebieden en de betekenis hiervan voor ouderen in Rotterdam. Ook werd aan de hand van een zorgcoöperatie toegelicht hoe je als burger zelf het (zorg) heft in eigen hand neemt.
Daarna gingen de deelnemers in workshops met elkaar in gesprek over succesvolle initiatieven in Rotterdam.
Aan het einde van de conferentie lichtte de initiatiefgroep SenioR haar plannen voor volgend jaar toe.

Verslagen
- Verslag van de conferentie
- Stedelijke monitor Woonservicegebieden Rotterdam
- Informatie over Buurtscoot
- Toekomstvisie SenioR

- De presentatie van Orkide, de woongroep voor Turkse ouderen in Rotterdam vindt u hier


Ad Pijnenborg, voorzitter van de zorgcoöperatie uit Hoogeloon